Variant

Verdiutvikling
Variant Stockholm AB

Gatelykt ved Kungsträdgården. Foto Rebekka Sveås

En god del av kompensasjonen som leder i Variant er knyttet til verdiutvikling av selskapet og avkastning på aksjer. Begge disse momentene er relatert til vekst. Vi er ambisiøse på Stockholms vegne. Variants egenart bygger på at en relativt stor gruppe flinke mennesker sammen utfordrer hverandre og bygger på hverandre. Dette er et selskap som våger å vokse fort. Vi har en modell for bærekraftig vekst, og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 30 dyktige varianter på 3 år.

Tabellen under beskriver våre vekstmål de neste årene. Dette er altså de mål vi sikter mot og som vil kunne gi en pekepinn på hva avkastning på dine aksjer og verdiutvikling av din eierandel.

202320242025
Ansatte per 31.12 6 varianter15 varianter30 varianter
Omsetning (i SEK)3 000 00021 000 00045 000 000
Resultat før skatt (i SEK)100 0003 500 0005 500 000
Totalt utbytte for selskapet (i SEK)50 0002 000 0003 500 000
Selskapets totale verdiutvikling (i SEK)8 000 00020 000 00060 000 000

Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe.