Allt fler organisationer vill bygga sina egna produktteam. Vill man skapa och förvalta bra produkter över tid krävs det vi kallar för utvecklingskultur. För att uppnå detta måste vi medvetet arbeta med kultur – från teamet till toppen. Där alla roller i produktteamet är lika viktiga, där design, tech, produktägare och andra roller samarbetar bättre och snabbare tillsammans. Variant kan bidra på flera sätt, främst genom två dimensioner:

Vi har erfarna konsulter som bryr sig om varför jobbet behöver göras, hur det utförs och hur mjukvaran utvecklas. När du samarbetar med sådana personer kommer de att arbeta medvetet för att bygga kultur underifrån. Detta görs både genom att lead by example, genom mentorskap av team, och genom omsorg om varje individs vardag i arbetslivet. Våra konsulter arbetar inkluderande och transparent med de åtgärder som krävs för att bygga en bra utvecklingskultur och känsla av tillhörighet i teamet. Detta kan vara litet eller stort; som att identifiera strukturkapital som saknas för att bygga upp kontinuerligt lärande, eller att facilitera sessioner med mob programming och show&tell för designers. Kanske är det att etablera team-demos varje vecka för att sprida stolthet och engagemang, eller etablera nya rutiner för “Pull Requests”. Våra konsulter är starka kulturbärare och vet vilka initiativ som behövs.

Vi arbetar även på strategisk nivå mot ledningen och inte minst mellancheferna. Väldigt ofta behöver utvecklingsteam faktiska ramverk för framgång. På Variant har vi kompetensen att etablera enhetliga målbilder och strukturella ramar anpassade efter organisationens krav. På så sätt kan vi säkerställa en kultur som ger team och människor tillräckligt med förtroende och autonomi, samtidigt som vi ser till att organisationen rör sig i önskad riktning.