Först tror man att det är uppenbart. Att alla känner till:

🛣

vägval och stora beslut

📈

affärsplaner och budget

🤝

nyanställning och organisatoriska förändringar

down arrow 1right arrow 1

Att alla beslut är förankrade och samordnade utifrån strategin

down arrow 2left arrow 1

Vi tar för givet att hela organisationen tvärs över teamen arbetar mot...

🏔

en gemensam övergripande målbild

down arrow 3right arrow 2

❤️

kundvärde

💰

och affärsvärde

...och att alla smarta människor löser alla sina uppgifter på rätt sätt, vid rätt tid.

down arrow 4left arrow 2

… men samtidigt kommer kommer bergstoppen med alla deadlines närmare och närmare. Och hur var det egentligen med strategin nu igen?

Som aktiva konsulter inom en mängd olika branscher vet vi verkligheten ofta kommer ikapp. Många företag befinner sig i komplexa och krävande omvandlings- och förändringsprocesser, där det är tillräckligt krävande att ta hand om sin egen personal, processer och leveranser. Ibland hinner man inte stanna upp för att se hur interna och externa faktorer samverkar, och då är risken stor att det skapas hinder där möjligheter skulle kunna uppstå.

Ett sätt att hantera detta kaos är Business Design, där målgruppen är beslutsfattare och ledningsgrupper som behöver stöd i att navigera en snabbt föränderlig värld. Ofta är behovet att konkretisera en strategi och få den att möta organisationens behov. Ett annat sätt att se det är att vi erbjuder metoder för tillämpad strategi. Vi gör detta genom att kombinera traditionell strategi och affärsutveckling med design thinking. Anledningen att kombinera dessa två är för att de gamla metoderna tenderar att vara för statiska och sakna viktiga element. Både när det gäller att förstå mekanismen bakom strukturella förändringar men också att den saknar förståelse för organisationens grundläggande behov.

Business Design har lånat några av grunderna från affärsstrategi, men för att kunna tillämpa den på dagens utmaningar är den inspirerad av design thinking som metod och ett användarcentrerat mindset. När teknik och AI tillåter oss att bygga nästan vad som helst så måste vi hitta unikitet och konkurrensfördel bortom tekniken. Nya affärsmodeller, innovation, organisationsförändringar och kundupplevelser kommer att vara avgörande pusselbitar.

Strategiutveckling hjälper till att fokusera och bearbeta hela det komplexa system vi arbetar med. När verksamheten förstås som ett system kan den optimeras genom strategier, sådana som inte blir liggande i styrelserummet, utan väcks till liv och blir en del av företagetskulturen.

I Variant har vi flera “strategi-agenter” inom projektledning, design och utveckling. Vi kan bidra på olika nivåer med råd, analys och metodik som för människor samman och gör det lättare att göra hållbara val för produkter, tjänster och affärer.