För att uppnå en samarbetskultur måste vi medvetet arbeta med kultur – från teamet till toppen. Där alla roller i produktteamet är lika viktiga och där design, tech, produktägare och andra roller samarbetar bättre tillsammans.
Variant kan bidra på flera sätt, främst genom två dimensioner:
  • Vi har erfarna konsulter som bryr sig om varför jobbet behöver göras, hur det utförs och hur mjukvaran utvecklas. När du samarbetar med sådana personer kommer de att arbeta medvetet för att bygga kultur underifrån. Detta görs både genom att lead by example, genom mentorskap av team, och genom omsorg om varje individs vardag i arbetslivet.
  • Vi arbetar även på strategisk nivå mot ledningen och mellanchefer. På Variant har vi kompetensen att etablera enhetliga målbilder och strukturella ramar anpassade efter organisationens krav. På så sätt kan vi säkerställa en kultur som ger team och människor tillräckligt med förtroende och autonomi, samtidigt som vi ser till att organisationen rör sig i önskad riktning.
Kultur och kommunikation går hand i hand. För att kunna förmedla kultur, värderingar och värdeerbjudanden till både interna och externa målgrupper krävs kunskap och kontinuitet. Variant erbjuder tjänster inom kulturbefästande, användardriven och värdeskapande kommunikation.
Våra kommunikationsspecialister kan hjälpa till med:
  • Kommunikations- och varumärkesstrategi.
  • Kommunikations-kickstart – kom igång med content marketing på bloggar, webbplatser och sociala medier. Innehållsplanering och taktik.
  • Innehållsproduktion - text, bild, rörligt och visuellt material.