Tjänsteområden /

Digital produkt- och tjänsteutveckling

"Ja, det var en bra idé, vi gör det!"

💡

Ok, nu har du en klar bild av hur lösningen ska vara. Men låt oss ta ett steg tillbaka...

down arrow 1right arrow 1

🎯

Vi vill ta reda på verksamhetens de övergripande målen och strategin för att uppnå dem.

Vem är målgruppen?

Vilka olika användargrupper finns inom din målgrupp?

Vad vill du hjälpa användaren med och vad behöver användaren hjälp med?

Vad händer när du hjälper användaren med detta?

Vilket resultat eller värde uppnås och vem uppnår det?

down arrow 2left arrow 1

Varför är det viktigt att förverkliga just denna idé?

Vad händer om du inte gör det?

Så varför inte testa detta istället:

down arrow 3right arrow 1

🧑‍💻

Funktionella skisser & prototyper

🤓

Tekniska experiment

Involvering av användare i idéfasen

Skissa lösning för att få snabb feedback

Gör en MVP och testa den i vardagen

down arrow 4left arrow 2

Mät och lär dig genom insikter och data

🧑‍🔬

Det viktigaste lärandet sker när lösningen används som en naturlig del av vardagen.

Vår variant av digital produkt- och tjänsteutveckling baseras på kunskapsdelande generösa proffs. Detta kombineras med ett pragmatiskt och flexibelt ramverk för design och utveckling. Vi vill tillsammans med er hitta den bästa processen utifrån era förutsättningar, som gynnar kunderna och användarna av produkten, och själva produkten såklart. Vi vill inte komma in och diktera reglerna – utan att vi ska lyckas tillsammans!

Här är lite principer vi vill jobba efter när vi designar och utvecklar tillsammans med våra kunder:
 • Vi hanterar och förfinar idéer och möjligheter, nya behov och utmaningar, förbättringsförslag och feedback från användare.

 • Vi är övertygade om att arbeta som en integrerad del av verksamheten är avgörande för framgång, oavsett om vi deltar som medlemmar i befintliga team eller om vi representerar ett produktteam. Vi involverar gärna hela organisationen genom öppenhet och ett coachande arbetssätt.

 • Insikter skapas inte i ett kontor eller mötesrum. Vi vill möta användarna och kunderna där de använder tjänsten, genom ett utforskande arbetssätt som ger insikter, och med kontinuerliga användningstester. Vi arbetar tvärfunktionellt och alltid med användaren i centrum.

 • Vilket värde eller vinst skapas av att du löser ett specifikt problem? Är resultatet i linje med din verksamhets vision och strategi? Kommer investeringen du gör att ge avkastning? Hjälper det användaren att nå sina mål eller lösa problem i vardagen? Detta tar vi hänsyn till och stöttar dig med hela vägen.

 • Vi föredrar snabba iterationer, feedback och lärande genom användning av funktionella prototyper och proof of concepts.

 • Det är bra att samla in data från start, genom kontinuerlig dialog med användaren och mätningar. För det jobbar vi med de som har mest insikter om dina kunder, till exempel försäljning eller kundtjänst.

 • På tal om mål – vi, sätter upp konkreta, mätbara mål och använd dem som styrmedel. Målen ska kopplas till visionen och verksamhetens övergripande mål så att din produkt eller tjänst hänger ihop med ekosystemet av produkter och tjänster som bolaget redan tillhandahåller.

 • Show and tell – presentera insikter, idéer och lösningar genom hela processen. Detta skapar ägarskap och engagemang även utanför teamet, och skapar utrymme för att få feedback och se de beroenden produkter har.

Vi kan bidra med hela produktteam eller dedikerade roller till befintliga produktteam, såsom:

 • Produktledning
 • Tech lead eller arkitekt
 • Design lead
 • Utvecklare
 • UX/UI
 • Tjänstedesigners

Saker vi är riktigt bra på är:

 • Insikter, i form av intervjuer och observationer, framtagning av kundresor samt analys av data
 • Konceptutveckling, prototypframtagning och användningstest
 • UX och UI design
 • Systemutveckling, full stack
 • Säkerhet och integritet