Variant

Chief Design Officer for Variant Stockholm

Vi søker deg som vil utvikle Stockholm!

Flotte Varianter

For det er akkurat det vi ønsker du skal gjøre – sammen med oss. Gjennom tillit og radikal åpenhet skal vi etablere neste generasjons selskapskultur der de ansattes potensial virkelig får blomstre og komme til nytte. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre og som har en ydmykhet til å lære av de samme. Vi har gjort det flere ganger i Norge, nå ønsker vi å utvikle Stockholm på samme måte. Les mer om ambisjonene våre for Stockholm. I tillegg har Odd Morten skrevet litt om hvorfor vi etablerer oss i Stockholm. Om du vil vite hva Variant virkelig er, er den åpne håndboken vår den perfekte start!

Hvem ser vi etter?

For oss er design et bredt fagområde som strekker seg fra interaksjonsdesign og UX design til strategisk design, og vi tror du har god forståelse for bredden i faget. Variant lever i skjæringspunktet mellom design og utvikling, og derfor tror vi det er en fordel om du har jobbet i tverrfaglige team før. Gjerne som UXer, tjenestedesigner eller innen andre deler av designfaget. Det viktigste er ikke hvilken design-variant du er, men at du forstår helheten av design som strategisk virkemiddel, og hvordan hver fagdisiplin utfyller hverandre. Vi opplever alltid at en helhetlig tilnærming til design tilfører ekstra verdi og engasjement.

Våre verdier er åpenhet, raushet og læreglede, og du har et tankesett som harmonerer med disse. Vi leter etter en designleder som både er nysgjerrig og læreglad og som trives med å motivere andre til læring og utvikling.

Ansvar og oppgaver

Konsentrerte Varianter

Du vil bli en del av ledergruppen i Variant Stockholm AB, og gjennom dette være med på å forme selskapets retning og kultur. Du vil ha personalansvar og være medansvarlig for tjenesteutvikling, salg og rekruttering.

Du vil også ha ansvar for selskapets faglige utvikling innen design. Design-feltet endrer seg jevnt, og det kan være muligheter vi ikke har tenkt på fra før. Det betyr ikke at vi trenger å slenge oss med på alle nye trender, men vi håper allikevel at du kan foreslå nye fokusområder som du mener kan bli viktig for selskapet. Du vil også samarbeide med CDO-ene i konsernet og de norske selskapene der det er naturlig.

Vi er tilhengere av at våre ledere forstår behovene til både egne konsulent-kolleger og kundene våre. Våre ledere bruker derfor en stor del av sin tid som operative konsulenter ute i spennende kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi ønsker å være så åpen som mulig i alt vi gjør, det gjelder også med de ulike insentivene våre. Vi tilbyr både fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Lederlønninger i Variant skal selvfølgelig være konkurransedyktige. Lønnen utvikler seg trinnvis sammen med størrelsen på selskapet. Dette for å opprettholde konkurransedyktighet samtidig som selskapets lønnskostnader skal harmonere til dets økonomi.
  • Bonus. Du vil, i likhet med alle ansatte, få en flat resultatbonus per kvartal. Bonusen utgjør 30 prosent av overskuddet.
  • Vår nye Chief Design Officer tilbys å kjøpe 10 prosent av aksjene i Variant Stockholm AB. Dette vil medføre et årlig utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelige utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og denne stiger raskt i verdi etter hvert som antallet ansatte øker. Vi har en modell for fornuftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 45 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe. Vi har en modell for bærekraftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 30 dyktige fagpersoner på 3 år.

Om Variant

Workshop med Post-its

Variant er menneskene som jobber her. Vi har startet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og nysgjerrighet. Forretningsmodellen vår er enkel: Vi tilbyr flinke og greie folk.

For oss er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at alle skal lære på den måten vi ønsker. Mange av oss skriver bloggposter, noen underviser på universitetet og mange deler læreglede på konferanser. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for både faglig og sosialt påfyll.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Chief Recruitment Officer Marius Krakeli og Chief Design Officer Tonje Evanger tar gjerne en prat med deg.

Publisert 22. desember, 2022

Vi har åpnet jobbannonser for VD, CDO og CTO til nyoppstartet Variant Stockholm. I denne podcasten snakker Odd Morten og Anders om hva det går ut på og hvem vi ser etter.